top of page

Life Coaching

Speciaal voor de moderne vrouw

De zes pilaren van het leven variëren enigszins afhankelijk van de benadering van de life coach en de behoeften van de cliënten, maar over het algemeen worden de volgende zes levensgebieden vaak beschouwd als essentieel voor het welzijn van mensen.
 

1. Fysieke gezond
Dit omvat lichamelijke gezondheid, voeding, lichaamsbeweging en zorg voor je fysieke welzijn. Een gezond lichaam vormt de basis voor een gezond leven.

 

2. Mentale gezondheid
Dit verwijst naar emotionele welzijn, stressmanagement, zelfvertrouwen en psychische gezondheid. Het is belangrijk om je geestelijke gezondheid te onderhouden en te versterken.

 

3. Relaties
Familie, vrienden en sociale connecties spelen een cruciale rol in ons leven. Het opbouwen van gezonde relaties en het onderhouden van positieve verbindingen is van groot belang.

 

4. Carrière en roeping
Dit omvat werk, carrièreontwikkeling, beroepsdoelen en zingeving in je werk. Het nastreven van een bevredigende loopbaan en het vinden van betekenis in je professionele leven is essentieel.

 

5. Financiën
Geldzaken en financiële planning zijn belangrijk voor financiële stabiliteit en gemoedsrust. Het beheer van financiële middelen en het stellen van financiële doelen zijn cruciaal.

 

6. Persoonlijke groei en zingeving
Dit heeft betrekking op zelfontwikkeling, levensdoelen, waarden en spirituele groei. Het streven naar persoonlijke groei en het vinden van zingeving in het leven is een voortdurend proces.

Als life coach help ik mensen in elk van deze levensgebieden, afhankelijk van hun individuele behoeften en doelen. Het doel is om een evenwicht te vinden tussen deze pilaren en te werken aan een algeheel gevoel van welzijn en vervulling in het leven Ieder mens is anders en heeft daarmee ook andere prioriteiten en behoeften. Als life coach werk ik samen met jou om doelen en strategieën te bepalen die specifiek zijn voor jouw situatie.

Outdoor Meditation

Levensverkenningssessie

 • 1 sessie van 90 minuten.

 • Een diepgaand gesprek om inzicht te krijgen in de huidige levenssituatie, doelen en uitdagingen.

 • Identificatie van prioriteiten op basis van de zes levenspilaren.

 • Het opstellen van een persoonlijk actieplan met concrete stappen om te werken aan specifieke doelen.

 • Prijs: € 150

Wellness Boost-pakket

 • 4 sessies van elk 60 minuten.

 • Voedings- en bewegingsadvies.

 • Coaching op stressmanagement en emotioneel welzijn.

 • Hulp bij het ontwikkelen van een gezonde levensstijl en zelfzorggewoonten.

 • Prijs: € 450

Gezonde Levensstijl
Mother and Daughter Using Laptop

Carrière- en levensbalansintensief

 • 6 sessies van elk 75 minuten.

 • Evaluatie van carrièredoelen en waarden.

 • Begeleiding bij loopbaanontwikkeling en besluitvorming.

 • Balanceren van carrière-aspiraties met andere levensgebieden, zoals gezin en persoonlijke groei.

 • Prijs: € 600

bottom of page